Uçurtma Tarihi

Uçurtmanın Kronolojik Tarihçesi

Uçurtma Tarihinde Neler Yaşandı?

Uçurtmanın Başkenti Neresidir?

 • Ö. 1500 – Uçurtmanın nerede ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Genellikle Çin, Malezya, Endonezya veya Güney Pasifik Adaları’nda tarih sahnesine çıktığı düşünülmektedir.
 • Ö. 500 – Milattan önce 5. yüzyılda, kuş şeklinde, üç gün uçabilen uçurtmalar yapan Kungshu Pan ve 3 yıl boyunca uğraşıp ahşaptan bir şahin yapan Mo Zi geleneksel Çin hikâyelerinde oldukça meşhurdur.
 • Ö. 400 – Yunanlı Archytas ahşaptan bir kuğu yapmış ve onu uçurmayı başarmıştır. Avrupa arşivlerinde uçurtma hakkında en eski kayıt budur fakat hala bu kuğunun uçurtma olup olmadığı tartışmalıdır.
 • Ö 206 – General Han Hsin kuşattığı şehrin surları ile ordusu arasındaki mesafeyi ölçmek için uçurtma kullanmış ve bu sayede şehre girebilmek için gerekli tünel uzunluğunu tespit etmiştir. Bu tünel sayesinde generalin askerleri düşman birliklerini şaşırtarak şehre girmeyi başarmıştır.
 • Ö. 202 – Han Hanedanı İmparatoru Huan Teng düşman ordusunun dikkatini uçurtma kullanarak dağıtmıştır.
 • 105 – Kâğıt icat edilmiş ve ileriki zamanlarda uçurtmanın en temel malzemelerinden biri olmuştur.
 • 105 – Romalılar özel tasarladıkları bez uçurtmaları ordu sancağı olarak kullanmışlardır.
 • 500 – Çin’de haberleşmek için kullanılan kırmızı fenerleri havalandırmak için uçurtma kullanılmıştır.
 • 509 – Çin İmparatoru Wu Ti, destek kuvvet istemek için içine mektup gizlediği bir uçurtmayı kullanmıştır.
 • 625 – Kelile ve Dimne diye bilinen Hindistan Pançatantra hikâyelerinde uçurtmadan bahsedilir. Uçurtmanın Hindistan’a Çinli kâşifler sayesinde geldiğine inanılır.
 • 637 – Uçurtma Kore’de ilk defa kullanılmıştır. Silla Hanedanlığı zamanında komutan Kim Yu Şin isyanları durdurmakla görevliydi. Gece vakti ucuna yanan bir top asarak büyük bir uçurtma uçurdu. İsyancılar bunun bir yıldızın cennete yükselmesi olduğunu düşünüp isyanları durdurdular.
 • 675 – Uçurtma Japonya’da ilk defa kullanılmıştır. Nara döneminde Çin’den gelen Budist misyonerler tarafından ya da ticaret yoluyla uçurtmanın Japonya’ya tanıtıldığı bilinmektedir.
 • 713 – Çin İmparatoru Xuan Zong, Yichun Bahçesi’nde uçurulan uçurtmaları seyretmeyi severdi.
 • 900 – Çinli Li Yey uçurtmaya bambudan bir flüt takarak müzikli uçurtma yapmıştır.
 • 960 / 1126 – Uçurtma uçurmak Çin’de sevilen bir aktivite haline gelmiştir. Her ayın dokuzuncu günü halk uçurtma uçurarak kötü ruhları bertaraf ettiklerine inanıyordu.
 • 981 – Uçurtma sözcüğü yazılı olarak ilk defa “Wamyo-Ruiju-Şo” isimli Japon sözlüğünde geçer. Uçurtma “kami-tobi” olarak adlandırılır ve ahşap kuş anlamına gelir. Bu eser Minamoto Şitago tarafından yazılmıştır ve Japonya’da uçurtma ile ilgili en eski yazılı dokümandır.
 • 1232 – Moğolistan tarafından kuşatılan Jin Hanedanı, düşman askerlerine mesaj göndermek için uçurtmaları kullanmıştır.
 • 1250 – İslam Dünyası’nda uçurtma sahneye çıkmıştır. Kahire’den Delhi’ye kadar büyük bir alanda ünlenmiştir. Türkler ve Moğollar tarafından tanıtılan uçurtma özellikle zenginler için bir zaman geçirme aktivitesi haline gelmiştir.
 • 1295 – Ünlü denizci Marco Polo Malaya adalarından aldığı uçurtmayı Hollanda’ya getirmiş ve batı ilk kez uçurtma ile karşılaşmıştır.
 • 1326 – Yazar Melemete, Ortaçağ hakkındaki kitabında şehrin üstünde uçan bir uçurtma çizimine yer vermiştir.
 • 1405 – Alman kaynaklarında uçurtma ilk defa görülmektedir. Alman orduları tarafından kullanılan uçurtmaya benzer rüzgâr hortumları kaynaklarda bulunmaktadır. Almancada hala uçurtma anlamında kullanılan ‘drachen’ bu ejderha şeklindeki rüzgâr hortumlarına verilen addır.
 • 1558 – Japonya’nın Hamamutsu bölgesinde Hikuma Kalesi prensinin en büyük oğlu Yoşihiro’nun doğumunu kutlamak için büyük bir uçurtma uçurulur. Bundan sonra o bölgede ilk erkek çocuğun doğum günü ‘Oğlan Günü’ olarak anılmaya ve bu günlerde uçurtma uçurulmaya başlanmıştır. Bu gelenek günümüzde Hamamutsu Uçurtma Festivali ile devam etmektedir.
 • 1589 – İtalyan yazar Giovanni della Porta kitabında uçurtmalardan bahseder.
 • 1599 – Kesin olmamakla birlikte William Shakespeare’in ‘Kralın Uçurtmacıları’ denilen bir gruba katıldığı bilinmektedir. Fakat bu grubun İngilizce’de kite yani uçurtma denilen bir kuş türünün avlandığı bir av grubu olması daha muhtemeldir. Bugün bildiğimiz uçurtma ile ilgili olduğuna dair bilgi yoktur.
 • 1618 – Hollanda’nın Middelburg kasabasını tasvir eden bir çizimde çocukların uçurtma uçurduğu görülmektedir.
 • 1634 – İngiliz John Bate ‘Doğanın ve Sanatın Gizemleri’ isimli kitabında uçurtma yapılışını anlatır. Anlatım uzun ve ayrıntılıdır. Ayrıca kitapta uzun kuyruklu bir elmas uçurtma çizimi yer alır ve bu muhtemelen İngilizce dilinde yazılmış bir kitaptaki ilk uçurtma çizimidir.
 • 1635 – İngilizce uçurtma yani ‘kite’ kelimesi ilk defa John Babington’ın havai fişekler hakkındaki ‘Pyrotechnia’ adlı kitabında geçer.
 • 1646 – Rahip Athanasisus Kircher ‘Ars Magna Lucis’ adlı kitabında Çin uçurtmalarını anlatır.
 • 1650 – Japonya’da Yui-no Sosetsu, Shogun Sarayı’nın üstünden uçarak geçmesini sağlayan büyük bir uçurtma yapmıştır. Bu tarz hikâyeler 17. yüzyıl Japon sözlü edebiyatında çok yaygındır.
 • 1655 – Uçurtma Japonya’da yasaklanmıştır. Sadece ancak yetişkinlerin katılabildiği bazı festivaller için serbest bırakılıyordu.
 • 1662 – Hindistan’daki Chakan kalesi bir uçurtma ile bırakılan bir meşale nedeniyle yanıp yıkıldı.
 • 1670 – İtalyan yazar Francesco Lana, uçurtmanın çocuklar tarafından sevilen bir oyuncak olduğundan bahseder.
 • 1690 – Tayland kralı Petraja isyancıların üzerine uçurtmalarla bomba atmıştır.
 • 1700 – Japonya’da uçurtma hasat için iyi şans duası etmek amacıyla kullanılmıştır. Sonbaharda da şükranlarını sunarken uçurtma uçurtmuşlardır.
 • 1712 – Kakinoki Kinsuke, Nagoya Şatosu’nun tepesindeki altın heykeli çalmak için uçurtma ile havalanmıştır.
 • 1749 – İskoç hava bilimcileri Dr. Alexander Wilson ve Thomas Melville hava değişimlerini ölçmek için termometrelerini uçurtmalar sayesinde 900 küsür metre yüksekliğe çıkarmışlardır. Bu uçurtmanın meteoroloji alanında bilinen ilk kullanımıdır.
 • 1752 – Benjamin Franklin ve oğlu William ünlü şimşek deneylerinde uçurtmadan yararlanmışlardır. Bu deneyler sonucu Franklin şimşeğin içindeki statik elektriği bulmuştur.
 • 1753 – Fransız De Romas uçurtma ile elektrik deneyleri gerçekleştirmiştir.
 • 1762 – Alman fizikçi Peter van Musschenbrock uçurtmanın nasıl uçtuğuna dair matematiksel hesaplamalar yapmıştır.
 • 1783 – Uçurtmacılık Japonya’da tekrar yasaklanır.
 • 1799 – 1804 İngiliz Sir George Cayley uçurtma ile insanlı uçuş deneyleri gerçekleştirmiş ve uçurtmaya benzer kanatları olan bir model uçak yapmıştır.
 • 1809 – Tayland’ın sevilen bir spor türü olan ‘uçurtma savaşçılığı’ Kral II. Rama döneminde başlar.
 • 1822 – George Pocock uçurtmanın kuvvetinden en ilginç yollarla faydalanan kişilerden biri olmuştur. Saatte 32,19 kilometre hız yapan arabasını uçurtmalarla yürütmüştür ve bazı sürüşlerinde 160,93 kilometre hız yaptığı kaydedilir.
 • 1822-23 – Sir William Parry ve George Fisher kutuplarda sıcaklık ölçümü için uçurtmaya bağladıkları bir termometre kullanmışlardır.
 • 1835 – James Espy bilimsel araştırmalarda uçurtmanın kullanımını desteklemek için Franklin Uçurtma Kulübü’nü kurar.
 • 1848 – Homan Walsh, Niagara Şelalesi’nin üzerine kurulacak köprünün ilk adımını uçurtması sayesinde atmıştır. Uçurtmasına bağladığı ipi karşı yakaya geçirerek köprünün yapımını başlatmıştır. Bunu yaptığında 15 yaşındadır. Bu köprü ileride Birleşik Devletler ve Kanada’yı birbirine bağlayacak köprünün ilk adımı olmuştur.
 • 1855 – Rus Savaşları sırasında Amiral Sir Arthur büyük uçurtmalarla hedeflerin amacına ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmiştir.
 • 1859 – Cordner batan gemilerden denizcileri kurtarmak için bir uçurtmalı kurtarma aracı tasarlamıştır.
 • 1865 – Mahlon Loomis 18 mil arayla birbirine telle bağlı iki uçurtma yerleştirerek Virginia’da kablosuz telgraf mesajları göndermeyi başarmıştır.
 • 1876 – Joseph Simmons iki uçurtma yardımıyla 180 metre yükseğe uçmuştur.
 • 1887 – İngiliz meteorolojist E. D. Archibold uçurtma fotoğrafçılığını başlatmıştır.
 • 1890 – Birleşik Devletler Hava Bürosu yüksek rakımdaki havanın özelliklerini keşfetmek için düzenli araştırmalara başlamıştır ve bu süreçte uçurtmadan yararlanmıştır.
 • 1891 – William Eddy, Blue Hill’de otomatik hava tespitleri yapabilmek için uçurtma trenleri kullanmıştır.
 • 1891 – Chuhachi Ninomiya bir uçak modeli icat etmiştir. Bu buluş, Wright kardeşlerin başarısından 12 yıl önce gerçekleşmiştir.
 • 1892 – Avustralyalı Lawrence Hargrave, kutu şeklinde (çok hücreli) ‘Hargrave’ uçurtmasını icat etmiştir.
 • 1893 – Hargrave kutu şeklindeki uçurtmalarından dört tane kullanarak yaptığı bir tren uçurtmayla havalanmayı başarmıştır.
 • 1893 – New York, Brooklyn’de Edward Boynton uçurtmaların yalpalamasını önleyen ve daha dengeli olmalarını sağlayan bir omurga icat etmiştir.
 • 1894 – Kaptan Baden-Powell İngilizler için Güney Afrika savaşında kullanılmak üzere bir uçurtma tasarlamıştır. Bu uçurtmalarla gözlemci askerler düşmanların yerini tespit etmek için havalanıyordu. Kaptan Baden-Powell aynı zamanda gemiden gemiye mesaj taşıyan uçurtmalarla bir dizi testler de yapmıştır.
 • 1894 – A. Eddy, Kuzey Amerika’nın ilk uçurtma hava fotoğraflarını çekmiştir.
 • 1895 – Blue Hill Gözlemevi araç gereçleri daha güvenli bir şekilde havalandırdığı için Eddy uçurtmalarından vazgeçip Hargrave uçurtmalarını kullanmaya başlamıştır.
 • 1895 – Fransız Gabriel and Charles Voisin, Hargrave uçurtmaları üzerine çalışmalar gerçekleştirmişler ve insanlı uçurtmalar konusunda araştırmalar yapmışlardır.
 • 1895 – ParaKite’ın mucidi Gilbert Totten Woglom, uçurtma ile New York fotoğrafları çekmiştir.
 • 1896 – Alexander Graham Bell uçurtma deneylerine başlamıştır.
 • 1898 – F.Cody meşhur Cody savaş uçurtmaları üzerinde çalışmaya başlamıştır.
 • 1898 – Amerikan askerleri İspanya-Amerika savaşında keşif amacıyla uçurtma hava fotoğrafçılığına başvurmuştur.
 • 1898 – William Abner Eddy modern tarihin en meşhur uçurtması olan kuyruksuz elmas uçurtma için patent alma başvurunda bulunmuştur.
 • 1899 – Wright Kardeşler, ilk uçan makine (uçak) için geliştirdikleri teorilerini test etmek için uçurtmayı kullanmışlardır.
 • 1900 – Eddy’e elmas uçurtma için patent verilmiştir.
 • 1901 – Graham Bell dört yüzlü (tetrahedral) uçurtmayı icat etmiştir.
 • 1901 – Japonya, Shiga’da dönemin en büyük uçurtması yapılmıştır. Ağırlığı 1,050 kg, büyüklüğü 18 metrekare idi. Uçurabilmek için 215 kişiye ihtiyaç duyulmuştur.
 • 1901 – İngiltere’de uçurtma ile balıkçılık yapılmıştır.
 • 1901 – Samuel F. Cody, insan kaldırabilen uçurtma modelinin patentini almış ve ordu için bir sunum hazırlamıştır.
 • 1902 – Wright Kardeşler ilk uçuşlarını buluşlarının uçurtma formunda bir maketini yaparak gerçekleştirmişlerdir.
 • 1903 – F. Cody, (Fransa) Calais’den başlayıp (İngiltere) Dover’a kadar Manş denizi üzerinden bir tren uçurtma yardımıyla geçmiştir.
 • 1904 – Alexander Graham Bell dörtyüzlü uçurtma için patent almıştır.
 • 1904 – Bell, Yeni İskoçya’nın Baddeck kasabasında Frost King yani buz Kralı diye adlandırılan 1300 hücreli bir dörtyüzlü uçurtma uçurtmuştur.
 • 1906 – San Fransisco depreminin fotoğrafları uçurtmaya bağlanan kameralarla çekilmiştir.
 • 1907 – Graham Bell ve dört meslektaşı insanlı bir uçak geliştirmek için Hava Deneyleri Birliği’ni kurmuştur.
 • 1907 – Graham Bell’in devasa uçurtması Cygnet Yeni İskoçya’daki Bras d’Or Gölü üzerinden bir insanı uçurmuştur.
 • 1908 – Fil şeklindeki ‘Roloplan’ uçurtması, Alman oyuncak şirketi Steiff tarafından piyasaya sürülmüştür.
 • 1914 – Birinci Dünya Savaşı boyunca İngiliz, İtalyan, Fransız ve Rus orduları işaretleşmek ve gözlem yapmak için uçurtmaları kullanmışlardır.
 • 1918 – Ed Sprague Jr. çift ipli uçurtma sistemini geliştirmiştir.
 • 1941-42 – Paul Garber, Garber hedef uçurtmasını üretmiştir.
 • 1943 – Paul Garber aynı zamanda uçurtmaları gemilerden uçaklara mesaj vermek için de kullanmıştır.
 • 1947 – Somerset Maugham “The Kite” (Uçurtma) isimli romanını yayımlamıştır.
 • 1948 – George D. Wanner, modern uçurtmanın temeli olarak kabul edilen esnek uçurtma modelinin patentini almıştır.

Uçurtma Tarihi | Yakın Tarihteki Gelişmeler Nelerdir?

 • 1950 – Wiliam Allison, Sled uçurtmasının patentini almıştır.
 • 1964 – Amerikan Uçurtmacılar Derneği (AKA) Robert M. Ingraham tarafından New Mexico’da kurulmuştur.
 • 1964 – Domina Jalbert, parafoil uçurtmayı tasarlamıştır. Onun bulduğu kavramlar diğer uçurtma ve paraşütlerde de uygulanmıştır.
 • 1969 – Japon Uçurtmacılar Derneği, Shingo Modegi ve diğer 14 üye tarafından Tokyo’da kurulmuştur.
 • 1972 – Peter Powel’ın iki ipli uçurtmayı icat etmesinden sonra İngiltere’de halk, uçurtmayı oyun ve eğlencenin yanı sıra spor amaçlı da uçurmaya başlamıştır.
 • 1976 – Avustralya Uçurtmacılar Derneği kurulmuştur.
 • 1977 – Japonya’da Tokyo Uçurtma Müzesi kurulmuştur.
 • 1978 – Kazuhiko Aasaba tren uçurtma halinde 4,128 uçurtma uçurmuştur.
 • 1980 – İtalya’dan Richard de Santis en uzun uçurtma kuyruğuna sahip bir ejderha uçurtma yapmıştır.
 • 1980 – Kutuplarda ilk defa uçurtma uçurulmuştur. Dodds Meddock dört hücreli parafoil uçurtmasını 6 dk havada tutmayı başararak bir ilke imza atmıştır.
 • 1982 – Don Tabor “Hawai” iki ipli uçurtmayı üretmiştir.
 • 1982 – Dış mekânda en uzun süre uçurtma uçurma rekoru kırılmıştır. Harry Osborne ve Edmonds Koleji uçurtma takımı J-25 parafoil uçurtmalarını 180 saat 17 dk havada tutmayı başarmışlardır.
 • 1982 – İlk defa Sahra Çölü semalarında uçurtma uçurulmuştur. Mauro Marsilii ve Claudia Terzani Stratoscoop uçurtmalarıyla bu ilke imza atmışlardır.
 • 1983 – Bulvar Gazetesi tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen uçurtma bayramında Mehmet Naci Aköz, en güzel uçurtma birincisi seçilmiştir. (Bu etkinlik, bir yarışma değil, sadece eğlence statüsünde kurgulanmıştır)
 • 1984 – Türkiye’nin ilk uçurtma yarışması Mehmet Naci Aköz ve Türkiye Çocuk Dergisi tarafından Üsküdar’da düzenlenmiştir. Bu yarışmada ilk kez yarışma kriterleri kullanılmış, ilk kez kupa ve para ödülü verilmiştir.
 • 1985 – Peter Lynn bugün devasa festival uçurtmaları olarak bilinen balon uçurtmaları geliştirmiştir.
 • 1985 – Hindistan’da Ahmadabad Uçurtma Müzesi kurulmuştur.
 • 1985 – Hamamutsu Festival Binası kurulmuştur.
 • 1986 – Türkiye’nin ilk uçurtma kurumu olan Eyüp Kardeş Uçurtmacılar Birliği Mehmet Naci Aköz tarafından kuruldu.
 • 1988 – Dünya uçurtma başkenti Weifang, Çin’de Weifang Uçurtma Müzesi kurulmuştur.
 • 1989 – Californialı Hadzicki ailesi dört ipli Revolution uçurtmalarının üretimine başlamışlardır ve bu uçurtma gelmiş geçmiş en çok satan dört ipli uçurtma olmuştur.
 • 1990 – Peter Lynn ilk pratik uçurtma aracını üretmiştir.
 • 1990 – Washington Dünya Uçurtma Müzesi kurulmuştur.
 • 1990 – Japonya’daki Ikazaki Uçurtma Müzesi kurulmuştur.
 • 1995 – Richard Dutton 101 adet kutu uçurtma kullanarak yaptığı trenle dünya rekoru kırmıştır.
 • 1995 – Kamboçya Ulusal Uçurtma Müzesi Phnom Penh’de kurulmuştur.
 • 1995 – Malezya’da Melaka Uçurtma Müzesi kurulmuştur
 • 1996 – Oostveen ve Schieffer tarafından Circoflex uçurtma icat edilmiştir.
 • 1996 – Türkiye’nin ilk uçurtma derneği olan Eyüp Uçurtmacılar Derneği Mehmet Naci Aköz ve arkadaşları tarafından kurulmuş ve Aköz kurucu başkan seçilmiştir. (1986 yılında aynı adla kurulmuş olan birlik yasal statüye kavuşturulmuştur)
 • 1996 – Tayvan Chiou Fen Uçurtma Müzesi kurulmuştur.
 • 1997 – Türkiye’de ilk uluslararası uçurtma festivali İstanbul’da düzenlendi. Mehmet Naci Aköz tarafından projelendirilen etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenmiştir. (1. Uluslar arası İstanbul Uçurtma Festivali)
 • 1998 – Japonya’da Inami Lisesi’nin öğrencileri tren uçurtmalarda 15,585 uçurtmayı uçurarak yeni bir rekora imza atmışlardır. Bu aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmiştir.
 • 1998 – Mehmet Naci Aköz’ün çabaları sayesinde, Türkiye’de okullarda uçurtma dersi verilmesi kararı alınmıştır. (Halen tüm yurttaki ilköğretim okullarında konu olarak işlenmektedir.)
 • 1998 – Uluslararası uçurtma festivali İstanbul’da düzenlendi. Mehmet Naci Aköz tarafından projelendirilen etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenmiştir. (2. Uluslar arası İstanbul Uçurtma Festivali)
 • 1999 – Peter Lynn kendi kendine şişen Waterfoil modeli uçurtmayı geliştirmiştir.
 • 1999 – Türkiye’nin ilk uçurtma kulübü olan Uçurtma Gönüllüleri Kulübü Mehmet Naci Aköz tarafından İstanbul’da kuruldu.
 • 2000 – Peter Lynn, ARC Foil uçurtmayı geliştirmiştir.
 • 2000 – Hollanda’da Space Art müzesi kurulmuştur.
 • 2000 – Kanadalı Richard Synergy, 13,609 ft ile tek ipli uçurtmalarda en yükseğe çıkma rekorunu kırmıştır.
 • 2002 – Malezya’da Pasir Gudang Uçurtma Müzesi kurulmuştur.
 • 2003 – Endonezya Uçurtma Müzesi Jakarta’da kurulmuştur.
 • 2005 – Kanadalı Magenn Power dönen uçurtma elektrik üretim sistemini geliştirmiştir.
 • 2005 – Hindistan’da Jag Mohan Kanojia dünyanın en küçük uçurtmasını yapmıştır.
 • 2005 – Peter Lynn, Kuveyt için dünyanın en büyük uçurtmasını üretmiştir. Uçurtmanın tipi yastık uçurtmadır ve yapımı 750 saat sürmüştür. Guinness Rekorlar Kitabı’na da giren uçurtmanın uçmak için 950 m2 alana ihtiyacı bulunmaktadır.
 • 2005 – Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi İstanbul’da kurulmuştur. (Müze kurulduğunda koleksiyonunda 6 ülkeye ait 300 civarında ürüne sahipti) Bugün (2017 Eylül) için koleksiyonda 6 kıta, 33 ülkeden toplanmış 2500’den fazla ürün bulunmaktadır.)
 • 2005 – Türkiye’nin ilk uçurtma derneği olan Eyüp Uçurtmacılar Derneği isim değişikliğine giderek İstanbul Uçurtmacılar Derneği adını almıştır.
 • 2005 – Türkiye’deki ilk uçurtma sitesi ‘ucurtmadunyasi.com’ Mehmet Naci Aköz tarafından açılmıştır.
 • 2006 – Avustralyalı Patrick Spiers ve Ben Deacon, 700 km’lik Greenland yolculuklarını Peter Lynn uçurtma kayaklarıyla normal kayaklara kıyasla % 20 daha hızlı bir şekilde tamamlamışlardır.
 • 2006 – Çin’li Ma Qinghua aynı anda 43 uçurtma uçurtmayı başararak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmıştır.
 • 2006 – Drachen Derneği ve Scott Haefner, 1906 San Francisco depreminin hava fotoğraflarını tekrar canlandırmışlardır.
 • 2006 – Türkiye’de ilk kez hava fotoğrafçılığı Mardin’li Zahit Mungan tarafından gerçekleştirildi ve çeşitli yerlerde hava fotoğrafları sergileri açtı
 • 2006 – Peter Lynn’in rekor kıran yastık uçurtmasının iki benzeri daha yapılmıştır. Bunlar Gomberg Uçurtmaları’nın Amerikan bayrağı yastık uçurtması ve Maasaki Modegi’nin Japon sanatını sergileyen yastık uçurtmasıdır.
 • 2007 – Kanada’lı ve İngiliz araştırmacılardan oluşan bir keşif heyeti, Antarktika’nın “ulaşılamaz” noktasına kayaklarından süreci takip etmek için uçurtmalar kullanarak ulaşmışlardır.
 • 2008 – Kanada’nın Peele Adasında Uçurtma Müzesi kurulmuştur.
 • 2011 – Aynı anda uçurulan en fazla uçurtma Gazze Şeridi’nde kırılmıştır. Guinness Rekorlar Kitabı’na da giren organizasyonda aynı anda 12,350 uçurtma uçmaktaydı.
 • 2011 – Malezya’da Kelantan Uçurtma Müzesi kurulmuştur.
 • 2012 – Uçurtma kullanılarak çekilen en uzun video, Kanadalı Darryl Learie tarafından çekilmiştir. 27 dk, 24 saniyelik video 3 boyutlu olarak çekilmiştir ve çekim sırasında bir delta uçurtmanın iki yanına takılan kameralar kullanılmıştır.
 • 2014 – Avustralya’lı Robert Moore ve takımı, Dunton-Taylor delta uçurtmalarını 12.000 metre ip kullanarak 4,879.54 metre yüksekliğe çıkarmışlardır. Böylece 2000 yılında Richard Synergy tarafından kırılan tek ipli uçurtma ile en yüksek rakım rekorunu geçmeyi başarıp Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişlerdir.
 • 2015 – Türkiye’nin ilk uçurtma kütüphanesi olan Gülen Okumuş Uçurtma kütüphanesi İstanbul’da kuruldu.
 • 2015 – Çin’li Wangming ve ekibi, 6000 metre ile dünyanın en uzun uçurtmasını yapıp uçurmuşlardır. Uçurtmanın 200 kg ağırlığındadır ve tamamen havalanması 8 saat sürmektedir.
 • 2017 – Mehmet Naci Aköz tarafından projelendirilen “Dünya Uçurtma Müzeleri Birliği” kurma çalışmaları ilk toplantısı İstanbul Uçurtma Müzesinde gerçekleştirildi. 

 

Kaynaklar:

Bob White, Kite History Time Line Ver.2, squarespace.com, Haziran 2008

İstanbul Uçurtmacılar Derneği arşivi

Gülen Okumuş Uçurtma Kütüphanesi

 

Düzenleme: 06/02/2017’dir.