Okullarda Uçurtma Dersleri

Okullarda Uçurtma Dersleri

Unutulmayan oyuncaklarımız arasında yer alan uçurtma artık yeni kuşaklara da öğretiliyor!

Sokak Oyunları Kültürü;

Sokak oyunları kültürümüzün en önemli oyuncakları arasında yer alan ve yüz yıllardır göklerimizde süzülerek uçan uçurtma artık okullarda ders olarak okutuluyor.

İstanbul Uçurtmacılar Derneği’nin (Eski adıyla Eyüp Kardeş Uçurtmacılar Derneği) 1998 yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği talep dilekçesi ile ilk adımı attı.

Ardından İstanbul Valiliğinin de onayı ile ülkemizde ilk kez okulların müfredatlarına giren uçurtma dersleri yıllar içinde genişleyerek tüm yurt sathında binlerce okula ve milyonlarca öğrenciye ulaştı.

İstanbul Uçurtmacılar Derneğinin talebi ve İstanbul Valiliğinin 01 04 1998 tarihli oluru ile sadece İstanbul ili sınırları içindeki okullarda başladı.

O günkü müfredatta yer alan, resim ve elişi derslerinden birinde uygulama alanı bulan uçurtma artık günümüzde Türkçe, Matematik, Teknoloji-Tasarım ve benzeri derslerin konularından biri haline geldi.

1998 yılındaki kararın alınmasında proje hazırlayıcısı olan İstanbul Uçurtmacılar Derneği başkanı Mehmet Naci Aköz konu ile ilgili olarak şu bilgilendirmeyi yaptı.

Sokak oyunları kültürümüzün önemli oyuncakları arasında yer alan ve unutulmaya yüz tutmuş uçurtma kültürünün kaybolmaması için çabalamaktayız.

Yeni yetişen nesle öğretilmesi ve modellerinin geliştirilmesi amacıyla kurduğumuz derneğimizin bu konuda pek çok çalışması olmuştu.

İşte bunlardan birisi de okullarda uçurtma derslerinin verilmesi projemizdi.

1998 yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiğimiz dilekçe uzun uğraşlardan sonra Valilik oluru ile tarafımıza döndü ve sadece resim veya elişi dersleri ile sınırlı da olsa kendisine uygulama alanı buldu.

Takribi 10 yıl çeşitli okullarda pilot sınıflar oluşturması suretiyle, hiçbir ücret talep etmeden dernek olarak uçurtmanın yapımı ve tarihi ile ilgili derslere okul dışı uzman teknik eğitmen olarak katıldık.

2005 Yılında deneğimiz tarafından kurulan uçurtma müzesi içindeki ilk uçurtma atölyesini 2006 yılında oluşturduk ve okulları dolaşarak yaptığımız çalışmayı aşamalı olarak uçurtma müzesi içine aldık.

2008 Yılında yine uçurtma müzesi içinde uçurtma atölyesi sınıfları oluşturduk. Okullarda uçurtma dersi kapsamında o günlerde sadece 24 öğrenci alabildiğimiz uçurtma atölyesi sınıfları bugün için aynı anda 200 öğrenciye hizmet verebilecek hale geldi.

Uçurtma atölyelerimizi 2017 Yılı başından itibaren de, 3 Ayrı atölye sınıfından oluşan ve Türk uçurtma kültürü içindeki çok sayıda uçurtma modellerinin eğitimlerinin de verildiği Uçurtma Okuluna dönüştürdük.

Çocuk gelişimi ve/veya okul öncesi eğitimi almış, mutlaka bir veya birkaç anaokulunda öğretmenlik yapmış olma kriteri aramaktayız uçurtma eğitmeni adaylarında.

Kadroya girdikten sonra İstanbul Uçurtmacılar Derneği gözetiminde yaklaşık 1 aylık uçurtma yapım teknikleri dersleri vererek sisteme kazandırıyoruz.

Dolayısıyla, hem pedegojik alt yapı, hem anaokulu deneyimi, hem de uçurtma yapım tekniklerini bilen eğitimcilerle çalışıyoruz.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2011 yılında başlatılan “Müzeli Eğitim” projesine uyumlu bir çalışma sistemi ile sürdürülen çalışmalarımızın okullarda uçurtma dersleri öğrencilere ciddi katkılar sağladığı kanaatindeyiz.

 

" Okullarda Uçurtma Dersleri Artık Resmi. "

 

T.C
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : B .08.4.M.E.M.4.34.00.18.379/336
…../ 04 / 1998
Konu : Uygulamalı Uçurtma Dersi

EYÜP KARDEŞ UÇURTMACILAR DERNEĞİ

İlgi : Valilik Makamının 01.04 1998 tarih ve B.08.4.M.E.M.4.34.00.18-379/336 sayılı oluru,

İlimiz Okullarında öğrencilerin resim veya elişi derslerinden birini uygulamalı uçurtma dersi programı olarak alınması isteğiniz ile ilgili Valilik Oluru ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi,gereğinin ilgi Valilik Oluru doğrultusunda yapılmasını; gerekli duyurunun kuruluşunuzca yapılmasını rica ederim.

Recep KARABULUT
Müdür a.
Müdür Yardımcısı

EKLER
Ek – 1 İlgi Valilik Oluru
Bu evrakın orjinali İstanbul Uçurtmacılar Derneği arşivinde bulunmaktadır.